Flyttemeddelelse

 

Ved flytning skal der indsendes en flyttemeddelelse til vandværket, så der kan foretages en opgørelse af vandforbruget. Nedenstående skema kan anvendes til indsendelse af flyttemeddelelse. Forbrugernummeret er anført på aflæsningskortet og på vandregningen.

Ejerskifteerklæring og flytteafregning

Navn: __________________________________

Adresse: ___________________________________

Telefonnr.: ________________________________

Mail: __________________________________

overtager herved 

Ejendommens adresse: _____________ Matr.nr _______________

Overtagelsesdato: ________________________

Aflæsningstal: _______________________

På overtagelsesdato indtræder jeg som medlem i Maemosens Vandværk med rettigheder og forpligtelser i henhold til selskabets vedtægter og regulativ, som er udleveret mig

__________ __________________________

Dato             Underskrift


Udfyldes af vandværket:

Noteret den: _____________________

Forbrugernummer: ______________

Underskrift: _____________________

 

Hent Flyttemeddelelsen som pdf-fil

Tak for din hjælp.